Studie visar positiva resultat för medicinsk cannabis vid Tourettes syndrom

En ny klinisk prövning ger stöd för användningen av medicinsk cannabis vid Tourettes syndrom, en neurologisk sjukdom som kännetecknas av vokala och motoriska tics. Resultaten visar att patienter som behandlades med medicinsk cannabisolja upplevde en signifikant minskning av tics på bara sex veckor. Studien, som var den första rigorösa och metodiska prövningen av medicinsk cannabis för Tourettes syndrom, involverade 22 deltagare med svåra symptom.

Patienterna fick både medicinsk cannabisolja och placebo under två sexveckorsperioder. Den grupp som behandlades med cannabisolja upplevde en betydande minskning av tics, samt minskade symptom på tvångssyndrom och ångest, utan några allvarliga biverkningar. Studien visade också att cannabisoljan inte påverkade kognitiva funktioner som uppmärksamhet och arbetsminne.

Trots att det finns en växande mängd bevis för att medicinsk cannabis kan vara effektiv vid Tourettes syndrom, pågår det fortfarande diskussioner om dess användning. Ytterligare forskning behövs för att fastställa de långsiktiga effekterna och eventuell toleransutveckling. Ändå har studier som denna visat att medicinsk cannabis kan göra en livsförändrande skillnad för personer som lider av Tourettes syndrom och deras familjer.

Flera tidigare studier har också rapporterat positiva resultat för användningen av medicinsk cannabis vid Tourettes syndrom. Baserat på resultaten från dessa studier har länder som Storbritannien legaliserat användningen av medicinsk cannabis för tillståndet. Forskning på området fortsätter att öka för att ytterligare förstå hur cannabis kan hjälpa till att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten för personer med Tourettes syndrom.

 

Källa: https://cannabisifokus.se/medicinsk-cannabis-livsforandrande-for-patienter-med-tourettes-syndrom-studie/