Sverige förbjuder HHC och andra substanser i ny narkotikapolitisk åtgärd

Regeringen i Sverige har nyligen fattat beslut om att förbjuda nio olika substanser, varav en av dem är Hexahydrocannabinol (HHC). Förändringarna har skett efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och syftar till att minska spridningen av skadliga substanser på marknaden. Även om vissa ifrågasätter riskerna med dessa ämnen, har regeringen valt att agera för att skydda folkhälsan.

Socialminister Jakob Forssmed uttrycker att förbudet är nödvändigt då dessa skadliga substanser tidigare har sålts öppet och ibland riktats mot ungdomar och till och med barn. Med snabbt agerande hoppas regeringen kunna förhindra spridningen och konsumtionen av dessa farliga ämnen.

Förordningsändringarna innebär att nio substanser nu klassificeras som narkotika. Många av dessa ämnen har redan påträffats och beslagtagits i Sverige, och har ofta sålts genom webbshoppar. Utöver HHC omfattar förbudet även substanser såsom Hexahydrocannabiforol (HHCP), N-desetylisotonitazen, 3-fenylpropanoylfentanyl, Metoxpropamin (MXPr), Metoxisopropamin (MXiPr), Deoximetoxetamin (DMXE), 1cP-LSD och 1V-LSD.

Det är viktigt att notera att det finns vissa som ifrågasätter om dessa substanser verkligen utgör en betydande fara för allmänheten. Vissa menar att riskerna kan vara överdrivna och att det behövs ytterligare forskning för att fastställa deras verkliga påverkan. Trots detta har den svenska narkotikapolitiken traditionellt sett accepterat endast alkohol som en legal substans, medan andra ämnen klassificeras som narkotika och är föremål för stränga regler.

 

Källa: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/06/nio-nya-substanser-blir-narkotikaklassade/