Vad är HHC?

Vad är HHC? HHC är en THC-släkting sedan länge känd för vetenskapen, men tills nyligen inte ofta diskuterats av cannabisanvändare. HHC är en mindre cannabinoid; det förekommer naturligt i cannabis, men i mängder för små för att göra utvinning kostnadseffektiv. Eftersom kommersiell produktion av HHC precis har börjat, är det fortfarande inte allmänt känt. De …

Vad är HHC? Läs mer »