Japan upphäver förbudet mot medicinsk cannabis – Kan påverka CBD-marknaden

CBD i Japan
Photo by David Edelstein on Unsplash

Hälsovårdsministeriumet i Japan har nu i veckan uppgett att de kommer häva landets förbud mot cannabisbaserade läkemedel.

Japans regler om cannabis baseras på vilka delar av växten som kan bearbetas i motsats till THC-innehåll. Enligt nuvarande regler får endast produkter som härrör från hampväxtens stam och frön säljas.

Alla cannabisbaserade läkemedel har varit olagliga i Japan, men vissa läkare har gjort sig skyldiga till att bryta lagen genom att behandla epilepsi och andra sjukdomar samtidigt som de strävar efter att ändra reglerna. Med hänsyn till skiftande känslor och lagar internationellt inrättade hälsovårdsministeriet tidigare i år en expertpanel för att undersöka potentiella förändringar i landets strikta cannabisregler.

CBD-intressenter kan påverkas

CBD-intressenter fruktar nu att tillsynsmyndigheter nöjer sig med att släppa cannabis fritt som läkemedel och därmed inte ändrar lagstiftningen kring försäljning av CBD-livsmedel och kosmetiska produkter.

I det scenariot skulle stora läkemedelsföretag kunna kontrollera en marknad som är begränsad till medicinsk CBD, enligt Yosuke Koga, chef för det japanska hampaföretaget Prossimo.

Som svar på den här veckan på en nödförfrågan sa Japans hälso-, arbets- och välfärdsministerium att landet avskaffade landets förbud mot alla cannabisbaserade läkemedel, vilket gjorde det möjligt att tillverka och sälja läkemedelsproducenter under statlig licensiering. Ändringarna kom efter överläggningar av en expertpanel som hade till uppgift att studera cannabisfrågor.

Koga sa att förändringen delvis kan bero på förberedelser inför införandet av läkemedlet Epidiolex med hög CBD på den japanska marknaden. Epidiolex godkändes för kliniska prövningar i Japan för två år sedan.

Trycker på för förändring

”Regleringen av medicinsk cannabis är goda nyheter för patienter och öppnar vägen för forskningsutveckling och råvaruproduktion”, säger Harumi Kikuchi från Hokkaido Industrial Hemp Association (HIHA), i ett uttalande som utfärdades i kölvattnet av de tillkännagivna förändringarna. ”Men vi ser också fram emot diskussionen om revideringen av cannabisbekämpningslagen som möjliggör utvidgning av odlingen av industriell cannabis,” sa Kikuchi i ett uttalande.

HIHA har arbetat för förändringar som skulle förfina definitionerna för industrihampa med låga halter av THC enligt artikel 1 i Japans Cannabis Control Act, men Kikuchi sa att regeringen missade chansen att göra det i den senaste översynen.

Hampasorter bör klassificeras efter THC-innehåll och slutanvändning, med separata regler som utvecklats för varje kategori, säger HIHA. Industrihampa bör definieras som cannabisväxter som innehåller mindre än 0,3% THC och bör behandlas som en vanlig jordbruksprodukt, uppmanade föreningen.

Källa:

https://hemptoday.net/lifting-of-ban-on-medical-cannabis-in-japan-sparks-fears-about-cbd/